IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie - Odrzykoń 2016