Uroczyste Posiedzenie Zarządu Oddziału Powietowego ZOSP RP