Członkowie OSP na przestrzeni lat 1905-2019

 

Członkowie OSP w Łężanach

Dawny skład OSP Łężany

Władysław Frydrych (syn Pawła) – strażnik

Adam Habrat

Adam Jurczak – strażnik od 1950 r. czynnie działał do 1970 r.

Andrzej Jurczak – strażnik, jeździł końmi do pożarów

Antoni Jurczak

Kazimierz Jurczak

Stanisław Jurczak

Stanisław Jurczak („kolonia”)

Stanisław Jurczak (syn Władysława)

Andrzej Kafel

Izydor Liput

Mercik Franciszek

Władysław Rygiel

Andrzej Skwara – jeździł końmi do pożarów od roku 1935 r.

Antoni Trygar (ojciec Władysława) – strażnik od ok. 1935, zastępca naczelnika

Tomasz Czekański – jeździł końmi, strażnik

Władysław Trygar – od ok.1962 r.

Bronisław Węgrzyn – strażnik, obsługa motopompy

Jan Kozioł – strażnik od ok. 1945 r.

Stanisław Bajgier (teść B. Ślączki) – strażnik 1908 – 1950

Ignacy Glazur – strażnik

Andrzej Rajs – strażnik

 

Dawni i obecni komendanci

Tomasz Frydrych
Jan Dereng 1930 – 1939
Stanisław Jurczak 1941 - nie ustalono
Adam Habrat 1956 – 1970
Zbigniew Biś 1970 – 1985
Marek Bajger 1986 – nadal


Dawni i obecni prezesi

Wcześniejszych osób pełniących tą funkcję nie ustalono

 

Franciszek Wójcik od 1930 - 1940 r.
Kazimierz Rygiel od 1941 - 1946 r.
Szczepan Czekański od 1947 - 1955 r.
Jan Dębiec od 1956 - 1984 r.
Tadeusz Cisowski od 1985 - 2000r.
Krzanowski Stanisław od 2001 - 2007r.
Omachel Krzysztof od 2007 - nadal


Leśna straż przeciwpożarowa – 1960 r.

 1. Mercik Jan
 2. Mercik Franciszek
 3. Bukielski Władysław
 4. Kaczor Antoni
 5. Hadała Stanisław
 6. Liput Izydor
 7. Tarnawski Stanisław
 8. Biś Jan
 9. Czekański Szczepan
 10. Jurczak Paweł
 11. Szmyd Kazimierz
 12. Wójcik Franciszek
 13. Czekański Władysław
 14. Schabowski Władysław
 15. Bajger Franciszek

Członkowie OSP – 1963 r. (lista może być niekompletna)

 1. Habrat Adam
 2. Jurczak Stanisław
 3. Dereng Jan
 4. Glazar Władysław
 5. Morawski Władysław
 6. Węgrzyn Bronisław
 7. Mijal Władysław
 8. Cisowski Edward
 9. Bukielski Władysław
 10. Mercik Franciszek
 11. Ogrodnik Edward
 12. Mercik Władysław
 13. Mercik Stanisław
 14. Biś Edward
 15. Biś Stefan
 16. Jurczak Adam
 17. Liput Izydor
 18. Omachel Edward
 19. Cisowski Tadeusz
 20. Bajger Franciszek
 21. Jurczak Stanisław syn Andrzeja
 22. Sieniawski Stanisław
 23. Rygiel Władysław
 24. Babula Jan
 25. Kozioł Jan
 26. Czekański Szczepan
 27. Skwara Andrzej
 28. Jurczak Kazimierz (sołtys)
 29. Jurczak Kazimierz (komendant)
 30. Jurczak Józef
 31. Jurczak Andrzej
 32. Czekański Jan
 33. Bajgier Władysław
 34. Bajgier Stanisław
 35. Czekański Władysław
 36. Jurczak Eugeniusz

Zarząd i członkowie OSP – 1988 r.

 1. Cisowski Tadeusz – prezes
 2. Bajger Marek – naczelnik
 3. Filar Edward – członek zarządu
 4. Kołodziejczyk Stefan - członek zarządu
 5. Mercik Edward - członek zarządu
 6. Omachel Krzysztof - członek zarządu
 7. Niemczycki Edward – sekretarz
 8. Trygar Władysław – skarbnik
 9. Zawojski Kazimierz – przew. komisji rewizyjnej
 10. Pelczar Stanisław – członek komisji rewizyjnej
 11. Habrat Marian - członek komisji rewizyjnej
 12. Habrat Adam – zast. Naczelnika
 13. Biś Zbigniew
 14. Kozioł Jan
 15. Zygarowicz Stanisław
 16. Biś Zenon
 17. Moskal Karol
 18. Lorenc Włodzimierz
 19. Ziemianski Józef
 20. Filar Roman
 21. Cisowski Jerzy
 22. Omachel Krzysztof
 23. Cisowski Jan
 24. Cisowski Andrzej
 25. Delimata Janusz
 26. Początek Grzegorz
 27. Kołodziejczyk Piotr
 28. Czekański Andrzej
 29. Jurczak Zbigniew
 30. Załęski Mieczysław
 31. Cisowski Józef
 32. Biś Jerzy
 33. Czekański Robert
 34. Koczera Dariusz
 35. Drozd Marek
 36. Frydrych Wojciech
 37. Urban Witold

 

Drużyna młodzieżowa

 

 1. Bajger Katarzyna
 2. Kozioł Marta
 3. Kozioł Bernardyna
 4. Dębiec Aneta
 5. Kochański Jarosław
 6. Omachel Bogdan
 7. Mazur Zbigniew
 8. Frydrych Grzegorz
 9. Żywiec Waldemar
 10. Polak Paweł
 11. Jurczak Tomasz
 12. Taras Radosław
 13. Mercik Andrzej
 14. Habrat Grzegorz
 15. Babczyński Robert
 16. Delimata Radosław
 17. Baran Dariusz
 18. Niemczycki Maciej
 19. Świątek Krzysztof

 

Skład zarządu OSP w 1996 roku.

Cisowski Tadeusz Prezes
Urban Witold Wiceprezes
Drozd Marek Wiceprezes
Bajger Marek Naczelnik
Niemczycki Edward Sekretarz
Trygar Władysław Skarbnik
Ziemiański Józef Gospodarz
Stanisław Krzanowski członek
Paweł Polak członek

 

Skład Zarządu OSP w Łężanach do 2005 roku.

Krzanowski Stanisław Prezes
Cisowski Tadeusz Prezes honorowy
Bajger Marek I Wiceprezes Naczelnik
Drozd MareK II Wiceprezes
Urban Witold Z–ca naczelnika
Polak Paweł Sekretarz
Urban Witold Skarbnik
Ziemiański Józef Gospodarz
Mazur Zbigniew Kronikarz
Zawojski Kazimierz Członek
Niemczycki Edward Członek

 

W 2004 roku do składu zarządu dokooptowano dwóch nowych członków w związku

z obchodami 100-lecia jednostki.

 

Moskal Karol Członek
Luśtak Jarosław Członek

 

Komisja Rewizyjna

Mercik Andrzej Przewodniczący
Habrat Adam Członek
Pelczar Stanisław Członek

 

 

 

 

Zdjęcie zarządu od lewej stoją: 

Drozd Marek, Urban Witold, Ziemiański Józef, Zawojski Kazimierz, Polak Paweł, Mazur Zbigniew, Niemczycki Edward, Moskal Karol, Luśtak Jarosław

Siedzą: 

Cisowski Tadeusz, Krzanowski Stanisław, Bajger Marek, Mercik Andrzej, Habrat Adam, Pelczar Stanisław

 

 

Członkowie OSP w Łężanach na przestrzeni lat   1905 - 2019

 

 

L.p

Nazwisko i imię

Imię ojca

Funkcja

w OSP

Rok wstąpienia

Przebieg służby

1.

Babczyńska Anna

Zbigniew

czł. MDP

1994

1996

2.

Babczyński Robert

Zbigniew

czł. OSP

1987

1997

3.

Babula Jan

Wojciech

strażnik

nie ustalono

brak danych

4.

Bajger Kamil

Marek

czł. OSP

1998

2016

5.

Bajger Katarzyna

Andrzej

czł. MDP

1988

1990

6.

Bajger Kinga

Marek

czł. KDP

1996

2005

7.

Bajger Marek

Stanisław

Wiceprezes naczelnik

1973

nadal

8.

Bajgier Franciszek

Józef

strażak

brak danych

brak danych

9.

Bajgier Jerzy

Józef

strażak

brak danych

brak danych

10.

Bajgier Stanisław

Paweł

strażnik

brak danych

brak danych

11.

Bajgier Stanisław

Tadeusz

czł. MDP

1974

1976

12.

Bajgier Władysław

Jan

strażnik

1945

1955

13.

Baran Dariusz

Andrzej

czł. OSP

1987-91 / 2019

nadal

14.

Bek Kamila

Zbigniew

czł. KDP

1999

2002

15.

Bełch Tomasz

Józef

czł. OSP

2008

2014

16.

Binkowicz Bernarda

Stefan

czł. KDP

1993

nadal

17.

Binkowicz Katarzyna

Zbigniew

czł. MDP

1998

2000

18.

Bołd Adrian

Tadeusz

czł. OSP

1999

2001

19.

Buczek Jadwiga

Janusz

czł. KDP

1997

2007

20.

Buczek Krystyna

Janusz

czł. KDP

1990

1994

21.

Bukielski Stanisław

Władysław

czł. OSP

1970

1987

22.

Bukielski Waldemar

Adolf

czł. OSP

1974

1976

23.

Bukielski Władysław

Gabriel

czł. OSP

1935

1987

24.

Biś Bogdan

Zbigniew

czł. MDP

1980

1983

25.

Biś Edward

Jan

strażak

brak danych

brak danych

26.

Biś Jan

Edward

strażnik

brak danych

brak danych

27.

Biś Jerzy

Zbigniew

czł. MDP

1983

1986

28.

Biś Marian

Jan

strażak

nie ustalono

brak danych

29.

Biś Magdalena

Stanisław

czł. KDP

2005

nadal

30.

Biś Sławomir

Eugeniusz

czł. OSP

1997

nadal

31.

Biś Stefan

Jan

czł. wspierający

1975

nadal

32.

Biś Władysław

Stanisław

strażak

brak danych

brak danych

33.

Biś Zbigniew

Franciszek

czł. honorowy

1961

nadal

34.

Cisowski Andrzej

Edward

czł. OSP

1983

1986

35.

Cisowska Anna

Wiesław

czł. KDP

2001

2003

36.

Cisowski Edward

Stanisław

czł. honorowy

1947

2015

37.

Cisowska Ewelina

Józef

czł. MDP

1998

2000

38.

Cisowski Grzegorz

Wiesław

czł. OSP

2000

2005

39.

Cisowski Jan

Tadeusz

czł. OSP

1983

1986

40.

Cisowski Jerzy

Edward

czł. OSP

1981

1989

41.

Cisowski Józef

Edward

czł. OSP

1983

1989

42.

Cisowski Tadeusz

Andrzej

prezes  honor.

1953

2008

43.

Cisowski Wiesław

Mikołaj

czł. OSP

2013

nadal

44.

Czekański Andrzej

Marian

czł. OSP

1983

1988

45.

Czekańska Bożena

Marian

czł. MDP

1986

1989

46.

Czekański Jan

Michał

strażak

brak danych

brak danych

47.

Czekański Przemysław

Ryszard

czł. kom. rew.

1998

2010

48.

Czekański Robert

Marian

czł. OSP

1985

1991

49.

Czekański Stanisław

Jakub

strażak

brak danych

brak danych

50.

Czekański Szczepan

Paweł

czł. zarządu

1947

brak danych

51.

Czekański Waldemar

Tadeusz

czł. OSP

1983

1992

52.

Czekański Władysław

Józef

strażnik

brak danych

brak danych

53.

Częczek Zdzisław

Władysław

czł. OSP

1975

1982

54.

Czub Daniel

Janusz

czł. OSP

1990

1992

55.

Delimata Janusz

Henryk

czł. OSP

1982

2010

56.

Delimata Mateusz

Henryk

czł. MDP

1999

2001

57.

Delimata Radosław

Henryk

czł. OSP

1987

1991

58.

Dereng Jan

Jan

czł. zarządu

1936

2002

59.

Dereng Jerzy

Jan

czł. OSP

1969

1973

60.

Dębiec Aneta

Stanisław

czł. MDP

1985

1988

61.

Dębiec Jan

Franciszek

Prezes

1956

1985

62.

Dobosz Piotr

Stanisław

czł. MDP

1984

1986

63.

Dobrzański Witold

Marian

czł. OSP

1975

brak danych

64.

Drozd Jerzy

Bolesław

czł. MDP

1979

1981

65.

Drozd Justyna

Bolesław

czł. MDP

brak danych

brak danych

66.

Drozd Marek

Bolesław

czł. OSP

1985

nadal

67.

Dziadecka Ilona

Józef

czł. MDP

1991

1995

68.

Fic Kuba

Krzysztof

czł. MDP

2001

2003

69.

Dypa Miłosz

Grzegorz

czł. MDP

2016

nadal

70.

Fic Monika

Krzysztof

czł. MDP

1995

1998

71.

Fic Wojciech

Krzysztof

czł. MDP

2000

2008

72.

Filar Edward

Franciszek

czł. zarządu

1974

1990

73.

Filar Jan

Franciszek

czł. honorowy

1958

2008

74.

Filar Roman

Edward

czł. OSP

1975

1995

75.

Frydrych Angelika

Stanisław

czł. MDP

2007

2008

76.

Frydrych Bogusław

Władysław

czł. OSP

1971

1977

77.

Frydrych Edyta

 

czł. MDP

2008

2012

78.

Frydrych Franciszek

Antoni

brak danych

brak danych

brak danych

79.

Frydrych Gabriela

Krzysztof

czł. MDP

2006

2006

80.

Frydrych Grzegorz

Zdzisław

czł. OSP

1986

1992

81.

Frydrych Krzysztof

Władysław

czł. OSP

1973

1988

82.

Frydrych Piotr

Edward

czł. MDP

1983

1985

83.

Frydrych Tadeusz

Józef

strażnik

1959

2008

84.

Frydrych Tomasz

Franciszek

I komendant

1905

brak danych

85.

Frydrych Władysław

Tomasz

strażnik

brak danych

brak danych

86.

Gałuszka Małgorzata

Janusz

czł. KDP

2002

2006

87.

Gaździk Wojciech

Ryszard

czł. MDP

1984

1986

88.

Ginalska Gabryiela

 

czł. MDP

2007

2010

89.

Glazar Ignacy

Jakub

brak danych

brak danych

brak danych

90.

Glazar Władysław

Stanisław

brak danych

brak danych

brak danych

91.

Glazar Mirosław

Bogdan

czł. MDP

1988

1991

92.

Głowacz Hubert

Henryk

czł. MDP

2002

2003

93.

Gondek Sylwia

Kazimierz

czł. MDP

1985

1993

94.

Guzik Ewelina

Bogdan

czł. MDP

1999

2001

95.

Guzik Kinga

Marian

czł. MDP

1995

1997

96.

Guzik Monika

Marian

czł. MDP

1995

1997

97.

Habrat Adam

Stanisław

czł. honorowy

1955

2017

98.

Habrat Adrianna

Grzegorz

czł. MDP

2016

nadal

99.

Habrat Grzegorz

Adam

czł. OSP

1986

2008

100.

Habrat Maciej

Ryszard

czł. OSP

1992

2006

101.

Habrat Marian

Adam

czł. OSP

1981

1995

102.

Habrat Paulina

Ryszard

czł. MDP

2006

2008

103.

Habrat Tomasz

Ryszard

czł. MDP

brak danych

brak danych

104.

Habrat Wiesław

Adam

Wiceprezes

1976

nadal

105.

Hadała Stanisław

Józef

brak danych

brak danych

brak danych

106.

Haznar Józef

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

107.

Hejnar Anna

Kazimierz

czł. MDP

1998

2000

108.

Hejnar Agnieszka

Edward

czł. MDP

1992

1995

109.

Hejnar Paweł

Edward

czł. OSP

1997

2003

110.

Janas Sławomir

Witold

czł. OSP

2005

nadal

111.

Joachimowski Sylwester

Henryk

czł. OSP

2007

nadal

112.

Jurczak Adam

Stanisław

czł. honorowy

1950

2007

113.

Jurczak Aleksandra

 

czł. MDP

2007

2010

114.

Jurczak Andrzej

Stanisław

czł. OSP

brak danych

brak danych

115.

Jurczak Antoni

Leon

czł. OSP

1950

brak danych

116.

Jurczak Bronisława

Wojciech

Czł. KDP

brak danych

2005

117.

Jurczak Edward

Antoni

czł. honorowy

1963

2005

118.

Jurczak Józef

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

119.

Jurczak Jakub pisarz

Wojciech

brak danych

brak danych

brak danych

120.

Jurczak Jakub

Zbigniew

Zas. Naczelnika

2012

nadal

121.

Jurczak Kazimierz

Franciszek

brak danych

brak danych

brak danych

122.

Jurczak Kazimierz

Józef

czł. honorowy

1930

2006

123.

Jurczak Klaudia

Grzegorz

czł. KDP

2007

2018

124.

Jurczak Marcin

Stefan

czł. OSP

1998

2003

125.

Jurczak Marek

Jan

czł. MDP

1983

1985

126.

Jurczak Paweł

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

127.

Jurczak Stanisław

Józef

czł. honorowy

brak danych

brak danych

128.

Jurczak Stanisław

Andrzej

brak danych

brak danych

brak danych

129.

Jurczak Sylwia

Grzegorz

czł. MDP

2009

2018

130.

Jurczak Tomasz

Grzegorz

czł. MDP

brak danych

brak danych

131.

Kaczor Antoni

Jan

strażak

brak danych

brak danych

132.

Kafel Andrzej

Jan

czł. OSP

brak danych

brak danych

133.

Kandefer Kacper

Mariusz

Wiceprezes

2006

nadal

134.

Kandefer Mariusz

Kazimierz

czł. OSP

2009

nadal

135.

Kielar Daniel

Józef

czł. OSP

1994

1996

136.

Kielar Krzysztof

Jan

czł. MDP

2001

2002

137.

Kielar Józef

Władysław

czł. OSP

1983

1988

138.

Kielar Zdzisław

Józef

mechanik

brak danych

brak danych

139.

Kielanowski Piotr

Stanisław

czł. MDP

1983

1988

140.

Klamut Beata

Stanisław

czł. KDP

1991

1995

141.

Kiełtyka Józef

 

czł. wspierający

2009

2015

142.

Kmąk Sławek

Daniel

czł. MDP

1996

1999

143.

Kochański Jarek

Ryszard

czł. MDP

1986

1989

144.

Koczera Dariusz

Kazimierz

czł. MDP

1984

1989

145.

Koczera Sylwester

Kazimierz

czł. MDP

1995

1998

146.

Kołodziejczyk Maciej

Stanisław

czł. MDP

2008

2010

147.

Kołodziejczyk Piotr

Stefan

czł. OSP

1980

1985

148.

Kołodziejczyk Stefan

Józef

czł. honorowy

1948

nadal

149.

Kondracka Joanna

Jerzy

czł. MDP

1998

2000

150.

Korecki Bogusław

Jan

czł. OSP

1993

2015

151.

Kozioł Bernardyna

Mieczysław

czł. MDP

1986

1990

152.

Kozioł Marta

Mieczysław

czł. MDP

1986

1990

153.

Kozioł Kacper

Jerzy

czł. MDP

2012

2015

154.

Kozioł Mateusz

Jerzy

czł. OSP

2010

2015

155.

Kozioł Jan

Jan

czł. OSP

1948

2000

156.

Kozioł Łukasz

Krzysztof

czł. MDP

1995

1998

157.

Kozioł Władysław

Stanisław

czł. OSP

brak danych

brak danych

158.

Kozioł Marianna

brak

czł. KDP

brak danych

brak danych

159.

Krupa Józef

Stanisław

czł. OSP

1974

1979

160.

Krzanowski Stanisław

Tomasz

skarbnik

1955-75 - 1985

nadal

161.

Krzyżok Damian

Krzysztof

czł. MDP

2008

2014

162.

Krzyżok Sebastian

Krzysztof

czł. MDP

2008

2016

163.

Kubal Mariusz

Adama

czł. MDP

1983

1985

164.

Kuśmierczyk Sebastian

Alfred

czł. MDP

2002

2003

165.

Lenart Karolina

Adam

czł. zarządu

2011

nadal

166.

Liput Agnieszka

Józef

czł. KDP

1992

2004

167.

Liput Barbara

Józef

czł. KDP

1997

2007

168.

Liput Izydor  

Domicela

wzor. strażnik

brak danych

brak danych

169.

Liput Katarzyna

Józef

czł. KDP

1998

2005

170.

Lorenc Alicja

Stanisław

czł. KDP

2003

2005

171.

Lorenc Władysław

Kazimierz

czł. OSP

1976

1987

172.

Luśtak Jarosław

Stanisław

czł. OSP

1986-95 - 2000

2007

173.

Majcherczyk Teresa

Bronisław

czł. KDP

2000

2005

174.

Majcherczyk Wojciech

Bolesław

czł. MDP

2007

2008

175.

Malinowska Aniela

Jan

czł. MDP

1998

2001

176.

Malinowska Anna

Jan

czł. MDP

1994

1998

177.

Malinowski Jan

Władysław

czł. OSP

1999

2002

178.

Malinowska Marlena

Jerzy

czł. MDP

2000

2001

179

Masłyk Małgorzata

Ireneusz

czł. MDP

2006

2011

180.

Maziarz Marcin

Andrzej

czł. MDP

2007

2010

181.

Mazur Zbigniew

Jan

czł. OSP

1984

nadal

182.

Mendelowski Krzysztof

Mieczysław

czł. OSP

1977

1980

183.

Mendelowski Wojciech

Stanisław

czł. OSP

1973

1980

184.

Menet Kazimierz

Marian

czł. OSP

1986

1992

185.

Mercik Andrzej

Władysław

prze.kom.rew

1987

nadal

186.

Mercik Anna

Zdzisław

czł. KDP

1999

2002

187.

Mercik Edward

Walenty

czł. honorowy

1948

1990

188.

Mercik Franciszek

Kajetan

wzor. strażnik

brak danych

brak danych

189.

Mercik Jan

Wincenty

brak danych

brak danych

brak danych

190.

Mercik Stanisław

Paweł

czł. OSP

brak danych

brak danych

191.

Mercik Paweł

Józef

czł. OSP

1997

2011

192.

Mercik Władysław

Józef

czł. honorowy

brak danych

brak danych

193.

Mercik Zygmunt

brak

brak danych

brak danych

brak danych

194.

Michalczyk Stanisław

Adolf

czł. OSP

1968

1972

195.

Michna Paweł

Stefan

czł. OSP

1994

1996

196.

Mijal Władysław

Paweł

czł. honorowy

1952

2010

197.

Mika Maciej

Dariusz

czł. MDP

2007

2008l

198.

Morawski Władysław

Michał

czł. honorowy

1958

nadal

199.

Moskal Barbara

Marian

czł. MDP

1990

1998

200.

Moskal Karol

Stanisław

czł. OSP

1980

nadal

201.

Moskal Małgorzata

Marian

czł. MDP

1991

1995

202.

Moskal Mariusz

Karol

czł. OSP

1978

1984

203.

Muroń Bernadeta

Maciej

sekretarz

2008

nadal

204.

Muroń Michał

Stanisław

czł. OSP

2004

2015

205.

Niemczycki Edward

Jan

czł. KR

1962

nadal

206.

Niemczycki Łukasz

Edward

czł. OSP

1997

2006

207.

Ogrodnik Edward

Franciszek

brak danych

brak danych

brak danych

208.

Omachel Bohdan

Edward

czł. OSP

1986

1990

209.

Omachel Edward

Franciszek

strażak

brak danych

brak danych

210.

Omachel Katarzyna

Krzysztof

czł. KDP

2016

nadal

211.

Omachel Krzysztof

Edward

prezes

1989

nadal

212.

Omachel Olga

Krzysztof

czł. KDP

2006-07 / 2016

nadal

213.

Omachel Stanisław

Franciszek

strażak

brak danych

brak danych

214.

Omachel Wiktor

Krzysztof

czł. MDP

2005

2013

215.

Papurzyńska Łukasz

Julian

czł. MDP

1997

1998

216.

Papurzyńska Paulina

Julian

czł. KDP

2005

2007

217.

Pelczar Stanisław

Michał

czł. honorowy

1953

2015

218.

Pietrzkiewicz Paulina

 

czł. MDP

2007

2010

219.

Początek Grzegorz

Józef

czł. OSP

1982

1987

220.

Początek Janusz

Józef

Czł. MDP

1990

1993

221.

Pogwizd Mariusz

Edmund

czł. MDP

1984

1987

222.

Polak Paweł

Stanisław

sekretarz

1986-01/2011

nadal

223.

Pyter Wojciech

Andrzej

czł.OSP

2007

2008

224.

Radzińska Wioletta

Józef

czł. KDP

1990

2007

225.

Radziński Krzysztof

Edward

czł. OSP

1986

2007

226.

Rajs Andrzej

Andrzej

czł. OSP

brak danych

brak danych

227.

Rapacz Arek

Marek

czł. MDP

2005

2011

228.

Rapacz Beata

Józef

czł. MDP

1991

1995

229.

Rapacz Janusz

Józef

czł. MDP

1976

1986

230.

Rapacz Kamil

Stanisław

czł. OSP

2005

nadal

231.

Rapacz Katarzyna

Stanisław

czł. KDP

2006

2014

232.

Rapacz Krystian

Stanisław

czł. MDP

2005

2012

233.

Raś Krzysztof

Stanisław

czł. MDP

1984

1987

234.

Robótka Andżelika

Stanisław

czł. MDP

1990

1992

235.

Robótka Artur

Zbigniew

gospodarz

1997

nadal

236.

Rygiel Jakub

Waldemar

czł. MDP

2016

nadal

237.

Rygiel Jan

Mieczysław

czł. MDP

1988

1994

238.

Rygiel Jolanta

Mieczysław

czł. MDP

1988

1993

239.

Rygiel Julian

Waldemar

czł. MDP

2016

nadal

240.

Rygiel Józef

brak danych

czł. OSP

brak danych

brak danych

241.

Rygiel Kazimierz

Franciszek

czł. honorowy

1941

brak danych

242.

Rygiel Wiktoria

Waldemar

czł. MDP

2016

nadal

243.

Rygiel Władysław

Jan

czł. OSP

brak danych

brak danych

244.

Sawka Anna

Tadeusz

czł. MDP

1990

1995

245.

Sawka Marek

Tadeusz

czł. MDP

1986

1988

246.

Schabowski Władysław

Jan

brak danych

brak danych

brak danych

247.

Sieniawski Artur

Tadeusza

czł. MDP

1983

1985

248.

Sieniawski Darek

Wacław

czł. OSP

1997

2005

249.

Sieniawski Łukasz

Wacław

czł. OSP

1990

1994

250.

Sieniawski Krzysztof

Stanisław

czł. OSP

1994

2006

251.

Sieniawski Mirosław

Stanisław

czł. OSP

1993

2001

252.

Sieniawski Paweł

Stanisław

czł. OSP

2000

nadal

253.

Sieniawski Piotr

Paweł

czł. MDP

2017

nadal

254.

Sieniawski Rafał

Stanisław

czł. OSP

2000

2015

255.

Sieniawski Stanisław

Jan

strażak

brak danych

brak danych

256.

Siemiński Grzegorz

Jan

czł. MDP

1992

1994

257.

Siemiński Grzegorz

Michał

czł. MDP

2016

nadal

258.

Skotnicki Jan

Stanisław

czł. wspierający

1960

2010

259.

Skotnicki Paweł

Jan

czł. MDP

1984

1986

260.

Skotnicki Piotr

Jan

czł. MDP

1995

1998

261.

Skwara Andrzej

Tomasz

czł. OSP

1935

nie ustalono

262.

Sokołowski Grzegorz

Stanisław

czł. MDP

2007

2008

263.

Staroń Darek

Józef

czł. OSP

1993

2006

264.

Stola Tomasz

Roman

czł. MDP

2008

2012

265.

Stodolak Roman

Jan

czł. MDP

1984

1986

266.

Supel Marcin

 

Czł. OSP

2004

2005

267.

Świątek Krzysztof

Józef

czł. MDP

1989

1991

268.

Szajna Kamil

Piotr

czł. OSP

2013

2014

269.

Szelc Patryk

Jacek

czł. MDP

2008

2015

270.

Szmyd Kazimierz

Antoni

brak danych

brak danych

brak danych

271.

Szmyd Paweł

Stanisław

czł. MDP

2007

2013

272.

Szmyd Piotr

Stanisław

czł. OSP

2002-03/2008

nadal

273.

Taras Radosław

Bruno

czł. MDP

brak danych

brak danych

274.

Tarnawski Stanisław

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

275.

Trojan Krzysztof

Zdzisław

czł. MDP

2011

2012

276.

Trojan Sylwia

Maciej

czł. KDP

2008

2015

277.

Trygar Antoni

Paweł

czł. honorowy

1931

brak danych

278.

Trygar Waldemar

Władysław

czł. OSP

1983

1986

279.

Trygar Władysław

Antoni

czł. zarządu

1965

2001

280.

Urban Karina

Tomasz

czł. KDP

2006

2014

281.

Urban Kazimierz

Stanisław

czł. OSP

brak danych

brak danych

282.

Urban Łukasz

 

czł. OSP

brak danych

brak danych

283.

Urban Małgorzata

Kazimierz

czł. MDP

1993

1996

284.

Urban Monika

Kazimierz

czł. MDP

1993

1996

285.

Urban Piotr

Andrzej

czł. OSP

1991

2001

286.

Urban Rafał

Leszek

czł. OSP

1995

2001

287.

Urban Tomasz

Kazimierz

czł. MDP

1984

1986

288.

Urban Witold

Marian

czł. OSP

1985

nadal

289.

Węgrzyn Bronisław

Szymon

brak danych

brak danych

brak danych

290.

Wierdak Mariusz

 

czł. OSP

2002-04/2008

2010l

291.

Wilk Jan

Jan

czł. zarządu

1977

brak danych

292.

Wojtuń Marcin

Wiesław

czł. OSP

2007

2008

293.

Wojtuń Mateusz

Wiesław

czł. OSP

2009

2011

294.

Wójcik Franciszek

Wincenty

brak danych

brak danych

brak danych

295.

Wójcik Jolanta

Stanisław

czł. MDP

1990

1995

296.

Wójcik Marlena

 

czł. MDP

2016

nadal

297.

Wójcik Paweł

Stanisław

czł. MDP

1988

1994

298.

Załęski Mieczysław

Jan

czł. OSP

1984

1986

299.

Zawojski Jacek

Kazimierz

czł. OSP

1983-88/ 00-02/12

2015

300.

Zawojski Kazimierz

Michał

czł. OSP

1960

nadal

301.

Ziemba Ryszard

Józef

czł. OSP

1990

nadal

302.

Ziemiański Józef

Jan

czł. OSP.

1974

nadal

303.

Zygarowicz Marzena

Stanisław

czł. KDP

1994

2015

304.

Zygarowicz Stanisław

Michał

czł. OSP

1960

2004

305.

Żak Marcin

Andrzej

czł. OSP

1993-15 / 2019

nadal

306.

Żak Mateusz

Andrzej

czł. MDP

2008-13 od 2016

2017

307.

Żywiec Waldemar

Kazimierz

czł. OSP

1986

1990

*- obecni członkowie czynni 

*- członkowie zarządu

*- byli członkowie

Opracował: W-ce Prezes Naczelnik Marek Bajger      Aktualizacja 05.04.2019 r.