Osp ��anyOchotnicza Stra� Po�arna
he has a good point beeg porn
OSP ��any

 

30 Października 2020
Piątek

 

Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
Angel, Angelus,
Edmund, Klaudiusz,
Przemysław,
Sądosław, Zenobia

 

Do końca roku zostało 63 dni.

 

take a look at the site here https://xxnxstream.com/

OSP ��any
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężanach
Drukuj

Lata 2000 – 2005

    W 2000 roku jednostka liczyła 77 członków. Wzorem lat poprzednich starano się o bieżące uzupełnianie umundurowania i sprzętu strażackiego. Z własnych środków, wygospodarowanych przez strażaków zakupiona została piła spalinowa do drewna marki STIHL. Zakup ten pozwolił rozszerzyć zakres działań prewencyjnych i ratowniczych podejmowanych przez jednostkę. Pod koniec 2000 roku sfinalizowany został zakup nowego samochodu pożarniczego marki Lublin III Daewoo dla jednostki OSP. Zakupu dokonano w FSC Daewoo Motor Lublin przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy Miejsce Piastowe oraz Wojewódzkiego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie, Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie. Dużym zaangażowaniem w zakup tego samochodu wykazał się senator RP Janusz Konieczny i dyrektor biura Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krośnie st. asp. Tadeusz Sieniawski.

    Należy także odnotować, że jednostka OSP w Łężanach zaangażowała w ten zakup własne środki w wysokości 10 tyś. zł.

 

Przy odbiorze samochodu uczestniczyli: Ziemiański Józef, Urban Witold, Binkowicz Bernarda, Bajger Marek

 

    W latach 2000 – 2002 z inicjatywy zarządu z własnych środków zakupiono wiele sprzętu, poza wymienioną wcześniej piłą spalinową, zakupiono agregat prądotwórczy marki „HONDA”, mundury koszarowe i bojowe typu „ NOMEX” wymieniono wszystkie okna na plastikowe, wyremontowano remizę i wyposażono pomieszczenia w górnej części remizy (świetlica i pomieszczenia dla zarządu).

    W wyremontowanej świetlicy swoje miejsce znalazł sztandar i historyczny wizerunek Pana Jezusa, który od czasu malowania kościoła nie wrócił już na dawne swoje miejsce. Jednostka miała przyjemność gościć na zebraniu sprawozdawczym senatora RP Janusza Koniecznego, który nakreślił pewne pole działania dla naszej OSP.

    Od 2001 roku do dnia dzisiejszego strażacy biorą udział we wszystkich Nabożeństwach Fatimskich odbywających się u ks. Michaelitów w Miejscu Piastowym – uczestniczą w asyście podczas mszy św. i procesji.

 

Figurę niosą: Zawojski Kazimierz, Urban Witold, Delimata Janusz, Staroń Dariusz, Sieniawski Paweł, Ziemba Ryszard
 
    6.09.2001 roku odbyło się poświęcenie pomnika Ojca Św. Jana Pawła II wystawionego na lotnisku dla upamiętnienia lądowania i pielgrzymowania przez Łężany do Dukli i Krosna. W tych uroczystościach brała udział jednostka OSP w Łężanach.
 
 

Osoby uczestniczące w poświęceniu pomnika papieża Jana Pawła II.

 

Od lewej: Bajger Marek, Cisowski Tadeusz, Krzanowski Stanisław, Ziemiański Józef, Zawojski Kazimierz, Mercik Andrzej, Habrat Wiesław, Urban Łukasz, Niemczycki Łukasz, Drozd Marek, Binkowicz Bernarda, Urban Witold, Filar Jan, Jurczak Adam

 
    Strażacy zawsze byli świadomi, że pamięć i wdzięczność, to nie tylko pomniki i słowa, ale przede wszystkim czyny – pomocna dłoń i życzliwość wobec innych, szczególnie tych potrzebujących pomocy. W tym duchu w sierpniu 2001 roku strażacy przeprowadzili zbiórkę darów dla powodzian z Gminy Gorzyce, dotkniętych klęską żywiołu.
 

    W 2002 roku odbyło się poświęcenie nowego samochodu strażackiego. Wręczenia kluczyków do samochodu naczelnikowi Markowi Bajgerowi dokonał Wójt Andrzej Zajdel, a dowód rejestracyjny wręczył Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Krośnie hor. Tadeusz Sieniawski, również z tej okazji zostało odznaczonych wielu zasłużonych starżaków.
   
    W 2003 roku straż brała udział łącznie w 28 akcjach (akcje gaśnicze, pompowanie wody, wypadki drogowe itp.)
 
    4.05 2003 roku jednostka brała udział w wojewódzkich uroczystościach związanych ze świętem patrona strażaków – św. Floriana, które odbywały się w Kalwarii Pacławskiej.
 
    7 – 8.09.2003 miało miejsce nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Strażacy brali czynny udział w uroczystym powitaniu i pożegnaniu oraz w konwojach.
 
    Na przełomie 2003 – 2004 jednostka zakupiła kolejny sprzęt: pompę szlamową, radiostację nasobną marki MOTOROLA GP 360, oraz myjkę elektryczną wysokociśnieniową marki STIHL do mycia samochodu i sprzętu.
 
    Należy tutaj wspomnieć że podczas prac prowadzonych przy budowie pomnika Papieża wiele godzin pracował sprzęt z OSP Łężany.
 
    W 2004 roku jednostka liczyła 68 członków, do akcji wyjeżdżano 50 razy (4 pożary i 46 innych zdarzeń). Łączny czas udziału członków w akcjach to 3512 minut, w których brało udział 294 członków, 45 akcji było na terenie gminy, a 5 poza terenem gminy.

Wśród wyróżniających się w akcjach i pracach na rzecz OSP i miejscowości byli członkowie zarządu i niektórzy członkowie OSP.

 

     Zgodnie z planem działalności na 2003 rok dostaliśmy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę remizy, od starosty Krośnieńskiego i od wójta gminy w Miejscu Piastowym. Zrobione zostały mapki geodezyjne, i wykonaliśmy pełną dokumentację. W opracowaniu znajdował się już prawie kompletny projekt budynku, który oczywiście musieliśmy zapłacić, koszty z tym związane pokrywaliśmy z funduszy własnych. Wiosną 2004 roku było planowane przesunięcie gazociągu, które kolidowało z planem budowy remizy. Zamiast rozpocząć budowę nowej remizy zostaliśmy przez obecnego sołtysa Robótkę zmuszeni zrezygnować z tej inwestycji, a prawie kompletną dokumentację, jaką zdołaliśmy zgromadzić musieliśmy odłożyć na półkę ku pamięci przyszłych pokoleń.  

 

Zdjęcie przedstawia zebranie sprawozdawcze w 2001 roku.

 

Na zdjęciu od lewej siedzą:  dyr szkoły Maria Malinowska, sek. ZOGZOSP Bernarda Binkowicz, czł. wspierający Stefan Biś, prezes Stanisław Krzanowski, Wójt Andrzej Zajdel, senator Janusz Konieczny, naczelnik Marek Bajger.

    

    Wielokrotnym gościem naszej jednostki był senator RP Janusz Konieczny, który nakreślił pewne pole działania dla naszej OSP.

   

    Należy wspomnieć, że prezes honorowy Tadeusz Cisowski po raz pierwszy w historii jednostki został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP, który wręczył mu senator RP Janusz Konieczny w czasie uroczystości na krośnieńskim rynku.

  
OSP ��any
Humor
Dyżurujący przy telefonie strażak odbiera zgłoszenie o pożarze i odpowiada do słuchawki:
- Niestety, wszystkie wozy wyjechały na akcje gaszenia, nic nie mogę na to poradzić.
Gdy odłożył słuchawkę, siedzący obok niego kolega mówi:
- Zwariowałeś?! Przecież wszystkie wozy są wolne!
- Tak, ale to pali się domek mojej teściowej.
 
Po zademonstrowaniu swych umiejętności kandydatka na śpiewaczkę pyta profesora:
- Czy mój głos ma jakieś szanse?
- Oczywiście! Na przykład, gdy wybuchnie pożar!
 
Humor

 


Wy�wietl wi�ksz� map�

 

 

 

STRA�ACY
OSP ��any
OSP ��any