Osp ��anyOchotnicza Stra� Po�arna
he has a good point beeg porn
OSP ��any

 

30 Października 2020
Piątek

 

Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
Angel, Angelus,
Edmund, Klaudiusz,
Przemysław,
Sądosław, Zenobia

 

Do końca roku zostało 63 dni.

 

take a look at the site here https://xxnxstream.com/

OSP ��any
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężanach
Drukuj

Kolejny rok również przyniósł wiele sukcesów – młodzieżowa drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w zawodach rejonowych, wywalczyły awans do zawodów wojewódzkich, w których zajęły IV miejsce (zawody odbywały się w Lesku).


Zawody Wojewódzkie Lesko 1993 rok Reprezentacja powiatu krośnieńskiego - MDP dziewcząt z OSP Łężany.

 

Stoją od lewej: st. asp. Bienia Bogusław, Gondek Sylwia, Liput Wioletta, Klamut Beata, Hejnar Agnieszka, Moskal Barbara, Moskal Małgorzata, Rapacz, Beata, Wójcik Jolanta i maskotka drużyny (5 letnia Kinga, córka naczelnika)

Mokra murawa i równoważnia spowodowała upadek druhny podczas pokonywania przeszkody.

 

W tle: Gondek Sylwia, Klamut Beata, Moskal Barbar.

Przeszkodę pokonuje Moskal Małgorzata. 

 
    Działalność OSP, to nie tylko zawody i uroczystości. Przez cały czas strażacy służyli społeczności, nieśli pomoc, zabiegali o nowych członków, organizowali pokazy sprawności, troszczyli się o jak najlepszy stan posiadanego sprzętu, umundurowania i remizy. Strażakom zawsze towarzyszyło marzenie o nowej, bardziej nowoczesnej remizie, jednak rzeczywistość sprawiała, że realizacja tego zamierzenia okazywała się rzeczą nie łatwą.

    Zgromadzony materiał (pustaki) strażacy postanowili przekazać na rzecz Szkoły Podstawowej w Łężanach, aby mogło spełnić się inne marzenie – nowa sala gimnastyczna spełniająca warunki nowoczesnego obiektu. Dziś, gdy sala gimnastyczna jest już użytkowana i przynosi radość przede wszystkim dzieciom i młodzieży, strażacy mogą mieć satysfakcję, że mają w niej swój wkład.

    Rok 1995 był rokiem jubileuszu 90 – lecia OSP. W tym roku OSP liczyła 71 członków. Uroczyste obchody jubileuszowe odbyły się 3 maja. W programie uroczystości znajdował się przemarsz jednostki z pocztem sztandarowym, z udziałem zaproszonych jednostek OSP z remizy do kościoła parafialnego. O godz. 10.00 odbyła się uroczysta msza św. w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy św. miała miejsce uroczysta akademia, występ orkiestry dętej z OSP w Miejscu Piastowym oraz, jak każe tradycja, wpisy do pamiątkowej księgi i wbijanie gwoździ do jubileuszowej tablicy. Z okazji obchodów 90 – lecia strażacy otrzymali odznaczenia, a jednostka OSP w Łężanach została uhonorowana złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Medal ten został nadany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, odznaczenia dokonał płk Mieczysław Prugar w asyście maj. Józefa Szubry.

    Dowódca kompani dh Habrat Wiesław, skład pocztu sztandarowego : sztandarowy Urban Witold w asyście Drozd Marek i Zawojski Jacek.

    W 1996 roku strażacy zakupili figurę swojego patrona – św. Floriana, w którym zawsze mieli oparcie, a którego opieka towarzyszyła we wszystkich zamierzeniach i strażackiej służbie 

Jednostka zostaje odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Medal wręcza płk. Mieczysław Prugar w asyście mjr. Józefa Szubry.
 
    Kolejny rok 1997 był rokiem szczególnym i wyjątkowym, bogatym w przeżycia i wydarzenia. Był to czas wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Polsce. Trasa pielgrzymki papieskiej wiodła również przez Łężany, nikt nie miał wątpliwości, że jest to wielki zaszczyt i historyczna chwila dla wszystkich mieszkańców.

    Przygotowując się do tego wydarzenia strażacy odnowili elewację remizy, która usytuowana była przy trasie przejazdu Ojca Św., wykonali kapliczkę na figurę św. Floriana. Wszyscy strażacy brali czynny udział w przygotowaniach do tej niezwykłej chwili. Pracowali na krośnieńskim lotnisku przygotowując plac na uroczystą mszę św. Ojciec Św. Jan Paweł II pielgrzymował przez Łężany do Dukli 9.06.1997 roku, a uroczysta msza św. w Krośnie miała miejsce 10.06, brali w niej również strażacy z pocztem sztandarowym. Te wydarzenia zapadły wszystkim głęboko w pamięci i owocowały w kolejnych latach zarówno w życiu rodzinnym strażaków, jak i w działaniach podejmowanych przez całą jednostkę.

 

Pokazy sprzętu gaśniczego na zawodach w Krivanach
Jan Fejirman, Bernarda Binkowicz, Lorenc Wojciech, Bajger Marek, Bajger Kinga, Niemczycki Łukasz, Korecki Bogusław, Urban Witold, Radziński Krzysztof, Bek Kamila - reprezentacja gminy Miejsce Piastowe.
 
    W 1998 roku odnotowano w jednostce 8 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych, przedstawiciele OSP brali udział w zawodach pożarniczych w Ladomirovej, Krirzany, Olsavce (Słowacja).

    Jednostka otrzymała radiostację samochodową marki „Motorola” przy znacznym udziale finansowym Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krośnie. W 1999 roku dotychczasowy prezes Tadeusz Cisowski pełniący tę funkcję od 1985 roku złożył rezygnację ze względu na stan zdrowia. Funkcje prezesa w 2000 roku przejął w ręce Stanisław Krzanowski.

    Strażacy utrzymywali kontakty z dawnymi członkami swojej organizacji, m.in. z Janem Skotnickim, który od kilkudziesięciu lat przebywa w Stanach Zjednoczonych. Przekazał On dla OSP w Łężanach pamiątkową szablę, która została powieszona na ścianie w pomieszczeni zarządu.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Mercik Andrzej, Ziemiański Józef, Urban Witold, Habrat Adam, Zawosjki Kazimierz, Pelczar Stanisław, Bajger Marek, Skotnicki Jan, Krzanowski Stanisław, Cisowski Tadeusz. 
OSP ��any
Humor

   Do biura agencji ubezpieczeniowej wbiega interesant.
- Chciałbym ubezpieczyć dom!
- Bardzo proszę, szanowny panie. Zechce pan usiąść i chwilkę poczekać.
- Kiedy ja nie mam czasu, on już się pali!

 
Fąfarowa przygotowująca w kuchni potrawy wigilijne, słyszy wołanie Jasia:
- Mamo, choinka się pali!
- Tyle razy mówiłam: nie mówi się "pali", tylko "świeci".
Po chwili:
- Mamo, firanki się świecą!!!
 
Humor

 


Wy�wietl wi�ksz� map�

 

 

 

STRA�ACY
OSP ��any
OSP ��any