Osp ��anyOchotnicza Stra� Po�arna
he has a good point beeg porn
OSP ��any

 

28 Stycznia 2022
Piątek

 

Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Augustyn,
Flawian, Ildefons,
Julian, Karol,
Leonidas, Piotr,
Radomir, Roger,
Waleriusz

 

Do końca roku zostało 338 dni.

 

take a look at the site here https://xxnxstream.com/

OSP ��any
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężanach
Drukuj

    Strażacy podjęli kolejne wyzwanie - budowę remizy, która rozpoczęła się już w 1957 r. W tym przedsięwzięciu strażacka brać nie pozostała sama, wzorem lat poprzednich społeczność wsi wsparła strażaków. Mieszkańcy pracowali przy budowie i wpłacali zadeklarowane kwoty. Sporą częśc materiału budowlanego, w tym drzewo na więźbę dachową przekazał nieodpłatnie Jan Filar. Budowę remizy, która służy straży do dzisiaj, zakończono w 1964 roku.
    W latach 70., tak jak dotychczas, straż prowadziła działalność statutową, szkoliła strażaków, pozyskiwała nowych członków. W 1967 roku założono drużynę młodzieżową, a w latach późniejszych reaktywowano sekcję żeńską. Strażacy brali czynny udział w odbywających się co roku zawodach pożarniczych. W 1978 roku młodzież zajęła I miejsce w gminnych ćwiczeniach alarmowych z czasem krótszym o 3 sekundy od seniorów, którzy zajęli III miejsce w swojej grupie. Skład młodzieżówki to: Mendelowski Wojciech, Bajger Marek, Bukielski Waldemar, Frydrych Krzysztof, Menedlowski Krzysztof, Dobrzański Witold.
    Dużą wagę przywiązywano do szkolenia strażaków i docieniano pozyskiwanie nowych członków.

 

Lata 80.

 

    Przy pomocy ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego PSP, płk Tadeusza Kubita w 1980 roku nasza jednostka została wyposażona w nowy samochód gaśniczy GLM - 8/8 marki Żuk, który służył przez kolejne 22 lata w zamian za samochód Lublin Gaz 51.

    Cztery lata później Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie podarowała naszej jednostce nową motopompę Polonię PO - 5R.

    W opisywanej dekadzie strażacy brali udział w akcjach ratowniczych związanych z powodzią w 1980 i 1987 roku. W 1983 roku gasili przez całą noc pożar stogu słomy lnianej (na lotnisku) w Krośnie, a rok później jednostka nasza przez 12 godzin uczestniczyła w dużym pożarze stodoły w pegeerze Cerowa. W pozostałych latach brali udział w lokalnych akcjach - pożary traw, pożary budynków w Łężanach (p. Kozła Bolesława, p. Filara Mieczysława) oraz kilkakrotnie poszukiwali zaginionych osób. To tylko ważniejsze akcje w których brała udział OSP.

    Wraz z pojawieniem się młodzieży w szeregach straży, pojawiały się także nowe pomysły i inicjatywy. W 1980 roku powstał muzyczny zespół młodzieżowy, który nie tylko doskonalił umiejętności gry na instrumentach, ale również organizował imprezy, z których dochód zasilał budżet straży pożarnej.

    Strażacy co roku organizowali pokazowe ćwiczenia pożarnicze, zabiegając także w ten sposób o nowych członków. Jak mówią prowadzone zapisy, zabiegi te okazywały się skuteczne, w 1984 roku jednostka liczyła już 50 członków.

    W maju 1985 roku strażacy pożegnali zmarłego prezesa OSP w Łężanach - Jana Dębca, który pełnił tę funkcję od 1956 roku. Na zebraniu sprawozdawczym w roku 1986 został wybrany nowy zarząd w składzie: prezes Cisowski - Tadeusz, naczelnik - Bajger Marek, z-ca naczelnika - Habrat Adam, skarbnik - Trygar Władysław, sekretarz - Niemczycki Edward, gospodarz - Mercik Edward i członkowie zarządu - Kołodziejczyk Stefan, Moskal Karol, Dereng Jan. Komisja rewizyjna: Zawojski Kazimierz - przewodniczący, Stanisław Pelczar, Marian Habrat - członkowie.

 

Zdjęcie przedstawia strażaków biorących udział  w pierwszej mszy św. na placu kościoła, wyznaczonym fundamentami w 1979 roku. Dowódca Skotnicki Jan, Niemczycki Edward, Frydrych Krzysztof (werbel), nierozpoznany, Filar Edward.

 

Lata 80. to dla jednostki OSP w Łężanach szczególny okres, nie tylko ze względu na panującą w Polsce sytuację społeczno - polityczną. W 1982 roku powstała w Łężanach nowa parafia, a cała społeczność, w tym również strażacy, bardzo zaangażowała się w życie lokalnego Kościoła.

    Po rozpoczęciu budowy świątyni, nie tylko jako parafianie, ale również jako członkowie społecznej organizacji, angażowali się do prac społecznych przy budowie. Od pierwszych lat istnienia parafii strażacy zapoczątkowali w niej tradycję pełnienia warty grobowej w okresie wielkanocnym.

    Wielkim sympatykiem i przyjacielem straży pożarnej był ówczesny proboszcz, ks. Jan Cag. Bardzo interesował się tym, "co u strażaków słychać", zapraszał ich do udziału w różnych uroczystościach religijnych, np. Świąt Wielkanocnych oraz pełnienia honorów podczas procesji Bożego Ciała i innych.  Przez pewien czas strażacy przygotowywali na tę uroczystość jeden z ołtarzy.

    W 1986 roku strażacy odnowili historyczny wizerunek ukrzyżowanego Pana Jezusa. Wizerunek ten wisiał na domu strażaka, a potem na ścianie domu pana Kazimierza Jurczaka, a także na pierwszej, nieistniejącej już, remizie. Przy odnawianiu wizerunku przed 80-leciem jednostki zaangażowani byli: Jan Dereng, Władysław Trygar, Edward Filar i Stefan Kołodziejczyk, Cisowski Tadeusz, Niemczycki Edward i Marek Bajger. Wspomniany wcześniej ks. proboszcz Jan Cag, przygotował i wskazał strażakom specjalne miejsce w kościele na umieszczenie tego wizerunku.

    W 1987 roku w Łęzanach nastąpił wzrost aktywności społecznej. Powodem była kosolidacja przy budowie kościoła i domu ludowego. Wtedy to zrodził się pomysł ufundowania przez mieszkańców sztandaru z wizerunkiem św. Floriana, co było najwyższym wyróżnieniem jednostki od momentu powstania.


 
OSP ��any
Humor
Podczas zajęć kulturalno- wychowawczych w remizie prowdzący zadaje pytanie:
- Czym różni się fortepian od skrzypiec?
Po długim milczeniu z sali pada odpowiedź:
- Fortepian pali się dłużej.
 
Po zademonstrowaniu swych umiejętności kandydatka na śpiewaczkę pyta profesora:
- Czy mój głos ma jakieś szanse?
- Oczywiście! Na przykład, gdy wybuchnie pożar!
 
Humor

 


Wy�wietl wi�ksz� map�

 

 

 

STRA�ACY
OSP ��any
OSP ��any